Art

Mijn gedachtengang en hetgeen ik zag toen ik de foto maakte, wordt bij het bij het afdrukken van de zwart/wit foto digitaal uitgewerkt en verfijnd. Door kleur te elimineren, wordt de essentie van het beeld sterker weergegeven. Het dwingt ons om de aspecten in de foto zoals het spel van licht en schaduwen beter weer te geven dan in kleur.