Reclame

Een goede reclamefoto draagt haar betekenis op een duidelijke manier over en ze brengt de creatieve zienswijze van de fotograaf tot uitdrukking.
In een reclamefoto moet elk beeldelement erop gericht zijn de reclameboodschap van de cliënt op de beschouwer over te brengen.